Tetrapat, Jiří Halaxa, Lidé, Patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová,

Tetrapat, Jiří Halaxa, Lidé, Patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová,

Jiří Halaxa

Jiří Halaxa zpracovává patentové přihlášky a přihlášky užitných vzorů v oblasti optiky. Jiří Halaxa vystudoval střední školu technickou s polytechnickým zaměřením, od roku 2002 se specializuje na optiku a jemnou mechaniku. V oblasti patentového práva se soustředí na přípravu přihlášek, komunikaci s původci a výzkumnými odděleními podniků. Jiří pracuje a komunikuje v německém jazyce.

O nás

Naše patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová TETRAPAT zajišťuje ochranu duševního vlastnictví a související právní služby v ČR a v zahraničí od roku 1990. Poskytujeme konzultace zdarma. S většinou klientů spolupracujeme dlouhodobě. Zajišťujeme služby ochrany duševního vlastnictví v zahraničí v zemích obchodního zájmu našich klientů.

 +420 585 227 935

Design a kód (c) 2016 wedipa.com, všechna práva vyhrazena TETRAPAT