Tetrapat, , Lidé, Patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová,

Tetrapat, , Lidé, Patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová,

Mgr. Mirek Andrés

Mgr. Mirek Andrés

Patentový zástupce zapsaný u Komory patentových zástupců ČR s oprávněním zastupovat ve všech věcech z oblasti práv duševního vlastnictví před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, dalšími institucemi a soudy.

European Patent Attorney, EPO Representative: zástupce zapsaný u Evropského patentového institutu EPI s oprávněním zastupovat před Evropským patentovým úřadem v Mnichově.

European Trademark and Design Attorney: zástupce s oprávněním zastupovat před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví EUIPO

Mirek Andrés se zaměřuje na konzultace s klienty a přípravu patentových přihlášek v České republice, mezinárodních patentových přihlášek podle PCT a evropských patentů.Mirek Andrés je absolventem oboru optika Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, absolventem Institutu průmyslově-právní výchovy a řady školení Evropského patentového úřadu. V oboru ochrany duševního vlastnictví, zejména patentového práva, působí více než 40 let.

Mirek Andrés komunikuje v ruském jazyce, kromě českého pracuje v anglickém a německém jazyce.

O nás

Naše patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová TETRAPAT zajišťuje ochranu duševního vlastnictví a související právní služby v ČR a v zahraničí od roku 1990. Poskytujeme konzultace zdarma. S většinou klientů spolupracujeme dlouhodobě. Zajišťujeme služby ochrany duševního vlastnictví v zahraničí v zemích obchodního zájmu našich klientů.

 +420 585 227 935

Design a kód (c) 2016 wedipa.com, všechna práva vyhrazena TETRAPAT