Tetrapat, Ochranné známky, Služby,

Tetrapat, Ochranné známky, Služby,

Ochranné známky

Přihlášky ochranných známek

Posoudíme zápisnou způsobilosti a poskytneme právní názor zkušenéhopatentového zástupce
Odpovíme na všechny klientovy otázky ohledně ochranné známky
Zpracujeme přihlášku ochranné známky bez formálních vad v souladu s požadavky jednotlivých úřadů

Přihlášky ochranných známek jsme oprávněni podávat k úřadům:

Přihlášky ochranných známek mimo Evropskou unii

Zahraniční úřady duševního vlastnictví zajišťujeme prostřednictvím místních spolupracujících zástupců. Nejčastěji přihlašujeme ochranné známky do zemí EU, Ruska, USA, Kanady, Číny, Jižní Ameriky a Austrálie, spolupracujeme s kancelářemi ve všech zemích světa. Na základě dlouhodbé oboustranné spolupráce zajišťujeme českým klientům efektivně a cenově příznivě zahraniční ochranu jejich výrobků a služeb ve všech zemích světa.

Sledování přihlášek konkurenčních ochranných známek

Naše služba pravidelného sledování rejstříků a vyhledávání konkurenčních přihlášek ochranných známek je velmi užitečným nástrojem, kdy se klient může včas bránit proti případných porušovatelům práv z jeho ochranné známky

Spory z ochranných známek

Zastupujeme v námitkových, zrušovacích a řízeních a řízeních o neplatnosti ochranné známky.
Nabízíme konzultaci vzniklého sporu, řešení smírnou cestou koexistenční dohody
Zpracováváme žaloby z ochranné známky a zastupování v občansko-právním nebo správním soudním řízení

Obnovy ochranných známek

Sledujeme lhůty pro obnovu ochranné známky, včasné upozorňování klienta a zajištění obnovy ochranné známky

Licence, převody, prodej ochranných známek

Zpracováváme potřebné smlouvy, plné moci a další doklady, a zajišťujeme, aby byly zapsány u příslušného úřadu včetně hlídání lhůt a zajištění plateb příslušných poplatků.

Výroční zprávy k ochranným známkám našich klientů

Po zápisu ochranné známky kontrolujeme aktuálnost údajů o majiteli a ve výroční zprávě každoročně zasíláme klientovi dotazník na případné změny tak, aby byly řádně v příslušném rejstříku zapsány v souladu s aktuálními stavem.

Rešerše ochranných známek

Rešerši ochranných známek provádí zkušený pracovních vždy před podáním přihlášky ochranné známky. Příznivý výsledek rešerše znamená, že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do práv dříve registrovaných ochranných známek.

O nás

Naše patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová TETRAPAT zajišťuje ochranu duševního vlastnictví a související právní služby v ČR a v zahraničí od roku 1990. Poskytujeme konzultace zdarma. S většinou klientů spolupracujeme dlouhodobě. Zajišťujeme služby ochrany duševního vlastnictví v zahraničí v zemích obchodního zájmu našich klientů.

 +420 585 227 935

Design a kód (c) 2016 wedipa.com, všechna práva vyhrazena TETRAPAT