Tetrapat, Školení a přednášky, Služby,

Tetrapat, Školení a přednášky, Služby,

Školení a přednášky

Poskytujeme jednodenní školení a workshop určené pro manažery a zaměstnance obchodních oddělení výrobních a obchodních společností. Cílem školení je seznámit účastníky s možnostmi ochrany výrobků a služeb patentem, ochrannou známkou, průmyslovým vzorem a dalšími instituty. Zároveň účastníci získají přehled o možnostech vymáhání práv z duševního vlastnictví v ČR i ve světě.

Program

Čas Obsah přednášky
9:00 – 10:15 Co je to duševní vlastnictví
Kdo je to patentový zástupce
Ochrana duševního vlastnictví v ČR
10:15 – 10:30 Přestávka
10:30 - 11:45 Ochranná známka
Přihlašování, cena, varianty ochranné známky
Ochranná známka Evropské unie
Mezinárodní ochranná známka
11:45 – 12:45 Oběd
12:45 - 14:00 Patent, užitný vzor a průmyslový vzor
Přihlašování, cena a varianty patentu a užitného vzoru
Evropský patent
Právo přednosti podle Pařížské unijní úmluvy
14:00 -14:15 Přestávka
14:15 – 15:30 Spory z patentů a ochranných známek
Správní řízení, soudní cesta, celní opatření

O nás

Naše patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová TETRAPAT zajišťuje ochranu duševního vlastnictví a související právní služby v ČR a v zahraničí od roku 1990. Poskytujeme konzultace zdarma. S většinou klientů spolupracujeme dlouhodobě. Zajišťujeme služby ochrany duševního vlastnictví v zahraničí v zemích obchodního zájmu našich klientů.

 +420 585 227 935

Design a kód (c) 2016 wedipa.com, všechna práva vyhrazena TETRAPAT