Tetrapat, Zastupování ve sporech, Služby,

Tetrapat, Zastupování ve sporech, Služby,

Zastupování ve sporech

Zastupujeme v námitkových, zrušovacích a řízeních o neplatnosti ochranné známky. Nabízíme konzultaci vzniklého sporu, řešení smírnou cestou koexistenční dohody. Zpracováváme žaloby z ochranné známky a zastupování v občansko-právním nebo správním soudním řízení. Zpracováváme návrhy na výmaz a zatupujeme ve výmazovém řízení. Zpracováváme žaloby a zastupujeme v soudních sporech ve věci patentů, užitných a průmyslových vzorů.

O nás

Naše patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová TETRAPAT zajišťuje ochranu duševního vlastnictví a související právní služby v ČR a v zahraničí od roku 1990. Poskytujeme konzultace zdarma. S většinou klientů spolupracujeme dlouhodobě. Zajišťujeme služby ochrany duševního vlastnictví v zahraničí v zemích obchodního zájmu našich klientů.

 +420 585 227 935

Design a kód (c) 2016 wedipa.com, všechna práva vyhrazena TETRAPAT