Tetrapat, Martin Rozsypal, Lidé,

Tetrapat, Martin Rozsypal, Lidé,

Martin Rozsypal

Martin Rozsypal v naší kanceláři zpracovává patentové přihlášky z oblasti strojírenství a stavitelství. Martin absolvoval střední průmyslovou školu strojnickou a Technickou univerzitu Vysoké školy Báňské v Ostravě, obor pozemní stavitelství. Martin má za sebou vice než 10 let praxe v transferu technologií ve strojírenských a stavebních podnicích. Martin pracuje a komunikuje v anglickém a německém jazyce.

O nás

Naše patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová TETRAPAT zajišťuje ochranu duševního vlastnictví a související právní služby v ČR a v zahraničí od roku 1990. Poskytujeme konzultace zdarma. S většinou klientů spolupracujeme dlouhodobě. Zajišťujeme služby ochrany duševního vlastnictví v zahraničí v zemích obchodního zájmu našich klientů.

 +420 585 227 935

Design a kód (c) 2016 wedipa.com, všechna práva vyhrazena TETRAPAT