Tetrapat, Mgr. Bc. Eva Halaxová, Lidé,

Tetrapat, Mgr. Bc. Eva Halaxová, Lidé,

Mgr. Bc. Eva Halaxová

Mgr. Bc. Eva Halaxová

Patentový zástupce zapsaný u Komory patentových zástupců ČR s oprávněním zastupovat ve všech věcech z oblasti práv duševního vlastnictví před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, dalšími institucemi a soudy.

European Patent Attorney, EPO Representative: zástupce zapsaný u Evropského patentového institutu EPI s oprávněním zastupovat před Evropským patentovým úřadem v Mnichově.

European Trademark and Design Attorney: zástupce s oprávněním zastupovat před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví EUIPO

Eva Halaxová se zaměřuje na sporná řízení a vymáhání práv z duševního vlastnictví, zastupování klientů před soudy v řízeních ve věcech nekalé soutěže a vymáhání práv. V oblasti ochrany vynálezů a technických řešení se zaměřuje na zahraniční ochranu duševního vlastnictví, zejména evropský patent a mezinárodní patentové přihlášky.

Eva Halaxová je absolventkou oboru biofyzika a chemická fyzika Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci (2002) a Právnické fakulty (2008), dále absolvovala magisterský obor mezinárodní vztahy v průmyslovém vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha (2008). Vedle uvedeného přírodovědného a právnického akademického vzdělání absolvovala dvouleté specializační studium na Institutu průmyslově právní ochrany při Úřadu průmyslového vlastnictví Praha (2000), dvouleté studium evropského patentového práva Univerzity Roberta SchumannaŠtrasburg a CEIPPI v Budapešti (2004), absolvovala odborné školení Evropského patentového úřadu TraintheTrainers v Mnichově (2007) a absolvovala odbornou stáž v LSC Vancouver (2015). Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí a vzdělávacích seminářů v oboru duševního vlastnictví.

Eva Halaxová je členkou komise pro sporná řízení Rady Evropského patentového institutu EPI. Ve spolupráci s EPI v rámci projektu revize Evropské patentové úmluvy zpracovávala vzdělávací systém pro Českou republiku a přednáší v ČR evropské patentové právo. Eva Halaxová je členkou mezinárodních profesních organizací AIPPI, LES, INTA a FICPI. Kromě češtiny pracuje a plynně hovoří v anglickém a španělském jazyce.

O nás

Naše patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová TETRAPAT zajišťuje ochranu duševního vlastnictví a související právní služby v ČR a v zahraničí od roku 1990. Poskytujeme konzultace zdarma. S většinou klientů spolupracujeme dlouhodobě. Zajišťujeme služby ochrany duševního vlastnictví v zahraničí v zemích obchodního zájmu našich klientů.

 +420 585 227 935

Design a kód (c) 2016 wedipa.com, všechna práva vyhrazena TETRAPAT