Tetrapat, RNDr. Zdeňka Halaxová, Lidé,

Tetrapat, RNDr. Zdeňka Halaxová, Lidé,

RNDr. Zdeňka Halaxová

RNDr. Zdeňka Halaxová

Patentový zástupce zapsaný u Komory patentových zástupců ČR s oprávněním zastupovat ve všech věcech z oblasti práv duševního vlastnictví před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, soudy a dalšími institucemi.

European Patent Attorney, EPO Representative: zástupce zapsaný u Evropského patentového institutu EPI s oprávněním zastupovat před Evropským patentovým úřadem v Mnichově

European Trademark and Design Attorney: zástupce s oprávněním zastupovat před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví EUIPO

Soudní znalec v oboru ekonomika – oceňování duševního vlastnictví zapsaný u Krajského soudu v Ostravě

Soudní znalec v oboru vynálezy a patenty a specializace ochranné známky zapsaný u Krajského soudu v Ostravě

RNDr. Zdeňka Halaxová působí v oboru ochrany duševního vlastnictví od roku 1984, jako patentový zástupce od roku 1992. Je členkou představenstva Komory patentových zástupců ČR. RNDr. Zdeňka Halaxová odborně zpracovala a podala více než 5000 patentových přihlášek a přihlášek užitných vzorů a patří k nejzkušenějším odborníkům v patentovém právu ČR a Evropského patentu. Věnuje se také veškerým sporným řízením v oblasti ochrany vynálezů, ochranných známek, označení původu a průmyslových vzorů. RNDr. Zdeňka Halaxová se dlouhodobě věnuje soudně-znalecké činnosti a oceňování nehmotného majetku, jako soudní znalec působí od roku 1986.

RNDr. Zdeňka Halaxová vystudovala obor aplikovaná fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Olomouc, kde získala doktorát přírodních věd v oboru optika a fyzika tenkých vrstev. Dále absolvovala studium na Univerzitě Roberta Schumanna ve Strasbourgu v evropském patentovém právu a The John Marshall School Chicago v oboru práva duševního vlastnictví. Absolvovala dvouleté specializační studium na Institutu průmyslověprávní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví ČR a studium Evropského patentového systému na Evropském patentovém úřadu v pobočkách Berlín a Hague . RNDr. Zdeňka Halaxová se věnuje přednáškové činnosti na odborných konferencích, akademické půdě i v podnikatelské sféře.

RNDr. Zdeňka Halaxová je členkou Komory patentových zástupců, Evropského patentového institutu EPI a Českého svazu vynálezců zlepšovatelů. RNDr. Zdeňka Halaxová je také členkou mezinárodních profesních organizací AIPPI, LES, INTA a FICPI. Komunikuje v ruském jazyce, kromě češtiny pracuje a plynně hovoří v anglickém a německém jazyce.

O nás

Naše patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová TETRAPAT zajišťuje ochranu duševního vlastnictví a související právní služby v ČR a v zahraničí od roku 1990. Poskytujeme konzultace zdarma. S většinou klientů spolupracujeme dlouhodobě. Zajišťujeme služby ochrany duševního vlastnictví v zahraničí v zemích obchodního zájmu našich klientů.

 +420 585 227 935

Design a kód (c) 2016 wedipa.com, všechna práva vyhrazena TETRAPAT