Tetrapat, Historie, Patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová,

Tetrapat, Historie, Patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová,

Historie

Naše patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová TETRAPAT zajišťuje ochranu duševního vlastnictví a související právní služby v ČR a v zahraničí od roku 1990. Poskytujeme konzultace zdarma. S většinou klientů spolupracujeme dlouhodobě. Zajišťujeme služby ochrany duševního vlastnictví v zahraničí v zemích obchodního zájmu našich klientů.

Členové kanceláře mají dlouholetou praxi, odpovídající vzdělání, technické, přírodovědné a právnické vzdělání.

Členové kanceláře jsou kvalifikovanými a registrovanými Evropskými patentovými zástupci a Evropskými známkovými zástupci. V České republice jsou naši členové plně kvalifikovaní patentoví zástupci, tj. nejen pro oblast ochranných známek a průmyslových vzorů, ale také pro oblast patentů a užitných vzorů. Zastupujeme před orgány státní správy zejména Úřadem průmyslového vlastnictví, policií a celní správou, tak i před všemi soudy ČR. Zatupujeme před Evropským patentovým úřadem EPO se sídlem v Mnichově, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví EUIPO se sídlem v Alicante a Úřadem Světové organizace duševního vlastnictví WIPO v Ženevě.

Vytvořili jsme oboustranně výhodnou síť spolupracujících zahraničních kolegů v každém zemi na světě a díky dlouhodobému aktivnímu členství v mezinárodních odborných organizacích poskytujeme aktuální informace a právní poradenství ve všech věcech týkajících patentování a známkové ochrany v mezinárodním měřítku.

Kanceláře máme v Praze a v Olomouci. Termíny sjednávání schůzek jsou možné obvykle obratem, nejdéle do 3 pracovních dnů. Veškerou agendu včetně poradenství poskytujeme telefonicky a elektronicky a reagujeme pružně, včetně urgentních požadavků klienta v případě, kdy potřebuje rychlou registraci ochranné známky nebo jiné podání.

O nás

Naše patentová a známková kancelář Halaxová & Halaxová TETRAPAT zajišťuje ochranu duševního vlastnictví a související právní služby v ČR a v zahraničí od roku 1990. Poskytujeme konzultace zdarma. S většinou klientů spolupracujeme dlouhodobě. Zajišťujeme služby ochrany duševního vlastnictví v zahraničí v zemích obchodního zájmu našich klientů.

 +420 585 227 935

Design a kód (c) 2016 wedipa.com, všechna práva vyhrazena TETRAPAT